Heeft ons spoorse werk bestaansrecht? Iv-Infra

Hebben wij ook onzinbanen?

Een tijdje geleden stond er een artikel in een krant over nutteloos werk en onzinbanen. Mensen geven aan een bullshit job te hebben en een heleboel gebakken lucht te produceren. Een Britse antropoloog geeft in het artikel aan dat nutteloos werk een vorm van betaald werk is die zo volkomen zinloos, overbodig of schadelijk is dat zelfs de werknemer het bestaan ervan niet kan rechtvaardigen. Het zette mij aan het denken over mijn eigen werk. Is dat ook nutteloos werk en onzin?

Toegankelijke stations, voor iedereen

Ik dacht aan een van de projecten waar ik met mijn collega’s van de sector Spoorwegen van Iv-Infra aan werk. Een station met twee perrons wordt compleet vernieuwd. Pasgeleden hebben wij hiervoor het uitvoeringsontwerp voor een aannemer afgerond. Dit project valt onder het programma Toegankelijk van ProRail. Het doel van het programma is dat iedereen zelfstandig met de trein moet kunnen reizen, ook mensen met een functiebeperking.

Betere bereikbaarheid door aanpassingen

We hebben het hele station gescand en hieruit volgde een puntenwolk. Uit deze puntenwolk zijn alle objecten die nodig zijn op het station gevisualiseerd in AutoCAD. Hiermee legden we de basis voor het uitvoeringsontwerp. In dat ontwerp maken we de perrons beter bereikbaar met nieuwe flauwere hellingbanen. Om te zorgen dat het station door iedereen veilig en zelfstandig kan worden gebruikt zijn geleidelijnen, speciale perronrand- & veiligheidsmarkeringen, verlichting, outillage, hekwerken, hagen en leuningen ontworpen.

Werk dat bijdraagt aan de samenleving

Dat brengt mij terug naar de vraag: is dit nutteloos werk? Kunnen wij het bestaan ervan niet rechtvaardigen? De antwoorden zijn volmondig NEE en NEE. Ik zorg er samen met mijn collega’s voor dat een mindervalide reiziger straks wel zelfstandig zijn reis kan volbrengen. Samen bouwen we mee aan een infrastructuur die voor iedereen toegankelijk is. Werk dat mij niet alleen voldoening, uitdaging en plezier geeft, maar zeker ook nuttig is en bijdraagt aan de samenleving!

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Joey denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!